Įvairovės chartija - iniciatyva, prie kurios savarankiškai prisijungia įvairios organizacijos

Tai Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra kurti draugiška ir įtraukią darbo aplinką bei skatinti įvairovę ir lygias galimybes darbo vietoje.

Nario anketa
Duomenys apie organizaciją
Kontaktinis asmuo

Minimalių standartų atitikimo klausimai