Įvairovės chartija - iniciatyva vienijanti organizacijas, kurios pasirašydamos chartijos dokumentą

įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės kilmės ar tautybės, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės bei religinių įsitikinimų, siekia sustiprinti įvairovės valdymą bei kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką.

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuomenėje, „Diversity Development Group“ ir „SOPA“ 2018 m. įsteigė Lietuvos Įvairovės chartiją, o Lietuva tapo 22-oji šalis Europos Sąjungoje prisijungusi Europos Komisijos koordinuojamos Įvairovės chartijų platformos (plačiau skaitykite čia).

Lietuvos Chartijos steigimas buvo inicijuotas DIMAIN projekto rėmuose (plačiau skaitykite čia).

Lietuvo Įvairovės chartijos dokumentas prienamas čia

Įvairovės nauda
Ambasadoriai

„WESTERN UNION PROCESSING LIETUVA“

Kultūrinės įvairovės dienos šventė

„WU“ siekia sukurti - aplinką griaunančią egzistuojančius stereotipus apie skirtingas kultūras. Viena naujausių „Western Union“ vykdytų iniciatyvų – Kultūrinės Įvairovės diena. Šios šventės pagrindinis tikslas –atskleisti kultūrinės įvairovės svarbą bei paskatinti darbuotojų supratingumą ir toleranciją. Skaityti daugiau Šventės metu, skirtingų tautybių atstovai dalinosi savo asmenine patirtimi, pabrėždami įvairovės darbovietėje suteikiamus pranašumus, diskutavo apie kultūrinių stereotipų nepagrįstumą. Dalyviai turėjo galimybę ne tik geriau susipažinti su įvairiomis kultūromis, bet ir suvokti jų panašumus bei skirtumus.

„SWEDBANK“

Darbo užmokesčio skirtumo tarp lyčių mažinimas

Siekdamas sumažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp vyrų ir moterų, „Swedbank“ atliko išsamią organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio analizę siekiant. Identifikavus pareigybes, kuriose darbo užmokesčio skirtumas pagal lytį buvo nepagrįstas, paruoštas veiksmų planas bei skirtas specialus biudžetas šiems skirtumams panaikinti. Skaityti daugiau Per porą metų skirtumo rodiklis buvo sumažintas iki 1 proc.

Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo organizacijos kasdienio darbo dalimi. Priimant į organizaciją naujus darbuotojus ar peržiūrint darbo užmokestį visuomet stebima, kokį poveikį priimami sprendimai turi vyrų ir moterų darbo užmokesčio santykiui komandose ir visoje organizacijoje.

Įmonė didelį dėmesį įvairovei skiria ir atrankų metu. Prie kiekvieno viešai skelbiamo banko skelbimo galima pamatyti vertybes atspindintį prierašą: „Swedbank“ yra bankas visiems. Čia mes kuriame savo darbo aplinką ir tradicijas: aktyviai skatiname darbuotojų įvairovę ir esame lyderiai lyčių lygybės skatinimo srityje. „Swedbank“ laukia visų kandidatų, nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų. Įsitikink – prisijunk prie mūsų!

UAB “BUROKĖLIS IR KRAPAS”

Restoranuose „Jurgis ir drakonas“ dirba užsieniečiai

Restoranuose „Jurgis ir drakonas“ šiuo metu dirba 5 užsieniečiai. Trys iš jų atviroje restorano erdvėje kepa picas, kiti dirba virtuvėje. Restoranų senbuvis – Kumaras iš Šri Lankos, dirba centrinėje virtuvėje, kurioje kasdien ruošiama įvairiausia produkcija restoranams, pavyzdžiui, verdamas sirupas naminiam limonadui, ruošiama naminė Granola, padažai. Skaityti daugiau „Jurgis ir drakonas“ restorane Kaune dirbantis picų kepėjas Amanulah į Lietuvą kartu su šeima iš Afganistano atvyko prieš 12 metų, o prie komandos prisijungė prieš porą metų. Įmonė ne tik suteikė jam darbo vietą, bet ir padeda tvarkant kasdienius reikalus mažą vaiką auginančiai šeimai.

Atlyginimų skirtumo vertinimas tapo organizacijos kasdienio darbo dalimi. Priimant į organizaciją naujus darbuotojus ar peržiūrint darbo užmokestį visuomet stebima, kokį poveikį priimami sprendimai turi vyrų ir moterų darbo užmokesčio santykiui komandose ir visoje organizacijoje.

Restoranų vadovai džiaugiasi pas juos dirbančių ir visų į Lietuvą atvykusių gyventi užsieniečių darbštumu bei atsakingumu, o darbuotojai rūpinasi jų apmokymu, padeda integruotis į kolektyvo gyvenimą.

„BARCLAYS OPERACIJŲ CENTRAS LIETUVOJE“

Moterų skatinimas IT sektoriuje

Nuo pat įsikūrimo Lietuvoje “Barclays” skatina skirtingas visuomenės grupes pasirinkti arba bent apsvarstyti karjerą technologijų srityje. “Barclays” skatina moteris ir visuomenę atsikratyti stereotipo, kad IT sritį pasirenka tik vyrai. Siekdama šio tikslo “Barclays” dalinosi žiniomis su mokyklinio amžiaus merginomis renginyje “IT Girls Allowed”, tobulėjo kartu su paauglėmis padėdama tarpautiniam tinklui “Django Girls” Skaityti daugiau ir skatino tobulėti moteris dalyvaujančias programoje “Women Go Tech”, kurios svarsto karjerą IT srityje arba šiuo metu dirba šiame sektoriuje.

„RIMI LIETUVA“

Žmonių su negalia įdarbinimo programa

Jau daugiau nei dešimt metų „Rimi“ parduotuvėse ir biure dirba žmonės, turintys įvairias negalias. Jų 2018 m. pradžioje buvo 129. „Mūsų pirkėjai kartais stokoja socialinio jautrumo, bijo bendrauti su kurčiu žmogumi, tačiau manau, kad po truputį keičiu tokį požiūrį į teigiamą pusę. Tas labai svarbu ne tik man, bet ir visai kurčiųjų bendruomenei. Skaityti daugiau Svarbias pamokas gaunu ir aš pati – mokausi valdyti emocijas, elgtis taktiškai su klientais, nors ne visada to norisi, kai reikia apsiginti, išsakyti nuomonę“, – sako Donata Vilkaitė, 6 metus kasininke „Rimi“ dirbanti mergina.

“TELIA LIETUVA”

Teisingas ir konkurencingas atlyginimas po vaiko priežiūros atostogų grįžtantiems tėvams

„Telia Lietuva“ siekia užtikrinti teisingą ir konkurencingą darbuotojo atlyginimą po metų ar kelerių praleistų ne darbe. Įmonė parengė gaires vadovui, kaip dėl kasmetinių pokyčių atlyginimų rinkoje koreguoti darbo užmokestį po vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžtantiems tėvams. Skaityti daugiau Atsižvelgiant į keletą esminių kriterijų (pvz., pozicija, į kurią grįžtama, tai pozicijai nustatyti atlyginimo intervalai) atlyginimas yra peržiūrimas ir gali būti koreguojamas nustatytu procentu už tą laikotarpį, kuomet darbuotojas nedalyvavo įmonės kasmetinėje atlyginimų peržiūroje. Šios gairės yra prieinamos viešai visiems darbuotojams, o tai savo ruožtu įneša skaidrumo ir aiškumo.

VĮ „LIETUVOS ORO UOSTAI“

Siekiame pažinti keliautojus

Norėdami, kad visi keliautojai jaustųsi laukiami ir priimami, Lietuvos oro uostų darbuotojai stengiasi, jog visuose keleivių aptarnavimo etapuose, ypač patikros metu, būtų gerbiama žmonių įvairovė ir skirtumai, puoselėjamas vienodas ir nediskriminuojantis požiūris bei užtikrinamos žmogaus teisės. Skaityti daugiau Įgyvendindami šį tikslą, savo darbuotojams organizuojame įvairias veiklas, kad užtikrintume pagarbą kiekvieno religijai, kultūrai ar papročiams. Į visų oro uostų aviacijos saugumo darbuotojų mokymų programą esame įtraukę informaciją apie įvairių religijų pagrindinius papročius, religinius daiktus ir tradicijas.

Nariai
Daugiau
Prisijunkite
„Įvairovės Chartijos“ narių priėmimas paremtas atvirumo principu, minimalių standartų atitikimu ir organizacijos siekiu laikytis bei savo kultūroje aktyviai taikyti „Įvairovės chartijos“ nuostatas.
 • Kas gali tapti nariu?
  • Privatus sektorius: didelės, vidutinės ir mažos įmonės
  • Viešasis sektorius: valstybinės institucijos ir savivaldybės
  • Nevyriausybinis sektorius: viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos
  • Sąjungos ir asociacijos.
 • Prisijungę prie Įvairovės chartijos jūs galėsite:
  • Pagerinti įvairovės valdymą organizacijoje
  • Įsivertinti savo organizaciją ir mokytis bei tobulėti kartu
  • Dalintis patirtimi bei keistis praktikomis renginiuose
  • Pagerinti savo kaip darbdavio įvaizdį
  • Prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuomenėje.
 • Chartijos nariai įsipareigoja:
  • Gerbti „Įvairovės Chartijos“ principus ir organizacinėje kultūroje aktyviai taikyti įvairovės nuostatas
  • Tikslingai ir proaktyviai veikti siekiant pritraukti naujus narius
  • Skleisti chartijos principus, viešinti veiklos rezultatus įmonės viduje ir už jos ribų
  • Kasmet teikti narystės ataskaitą
  • Pagal poreikį dalyvauti rotuojamos Valdybos veikloje
Kaip tapti nariu?
 1. Užpildykite nario anketą internetu;
 2. Sulaukite priėmimo patvirtinimo “Įvairovės chartijos” valdyba 4 kartus per metus patvirtina naujų narių priėmimą;
 3. Pasirašytkite „Įvairovės chartijos“ dokumentą.